image
Dit væddemål bliver behandlet
Vent venligst, da vi tilægger en lille forsinkelse på live væddemål.
loading
Du er blevet logget af!
Da du ikke har været aktiv i en længere periode, er du af sikkerhedsmæssige årsager blevet logget af automatisk.

Vilkær og betingelser

 
 
FORELØBIGE BEMÆRKNINGER
 
VIGTIGT:

Læs disse Generelle Betingelser for Deltagelse omhyggeligt, før du godkender dem. Hvis du ikke godkender de Generelle Betingelser for Deltagelse (eller hvis du ikke er autoriseret til at gøre dette), bør du ikke deltage i Tipico Kommissionspartnerprogram, eller (hvis du allerede er tilmeldt Kommissionspartnerprogrammet) bør du sende en e-mail til affiliates@tipico.com for at opsige denne Aftale for at undgå misforståelser. Hvis du har nogen spørgsmål om de Generelle Betingelser for Deltagelse eller andre spørgsmål generelt, kan du sende dem til samme e-mailadresse.

Disse Generelle Betingelser for Deltagelse, Kommissionsregistreringsformularen udfyldt af dig samt andre politikker eller yderligere bestemmelser, som vi har givet til dig via e-mail eller via vores hjemmeside [https://www.tipico.com/en/affiliate-program/registration/] udgør de betingelser, som gælder for dit partnerskab med Tipico i deres fulde udstrækning. I tilfælde af, at andre bestemmelser modsiger disse betingelser, vil disse Generelle Betingelser for Deltagelse gælde, medmindre de yderligere bestemmelser udtrykkeligt er en justering af disse Generelle Betingelser for Deltagelse (.e.g Supplerende Kommissionsaftale).

 

I. Fordele ved Tipico Kommissionsprogram

 

Tipico-Gruppens tilbud har fortsat udviklet og forbedret sig. Som Kommissionspartner kan du være en del af vores succeshistorie. Derfor gør vi vores bedste for at give vores Kommissionspartnere den bedst mulige support og for at informere dem om vigtige ting. Vores Kommissionspartnere nyder især følgende fordele:

 • Intensiv, fortræffelig support fra vores erfarne Kommissionshold
 • En attraktiv kommissionsmodel
 • En gennemsigtig og pålidelig proces
 • Adgang til det nyeste marketingsmateriale og fortsat udvikling af udvalget
 • Kommissionspartnernotifikationer på de nyeste udviklinger
 • Hurtig, let udbetaling af kommission

 

 
 
 

II. Om Tipico-Gruppen

 
 1. Tipico Holding Ltd. Malta (herefter benævnt “Tipico Holding”) er en virksomhed med registreret kontor i Malta.
 2. Tipico Co. Ltd. Malta (benævnt “Tipico Malta”) er et datterselskab af Tipico Holding med registreret kontor i Malta, hvilket tillader internetkunder at deltage i sportsvæddemål og kasinospil via dets domæner (tipico.com, tipico.de, tipico.dk, tipico.at, tipico.be, sh.tipico.de og tipico.it). Tipico Malta har licenser i Malta, Danmark, Italien, Østrig (Wien), Tyskland (Slesvig-Holsten) og Belgien.
 3. Tipico Casino Ltd. Malta (herefter benævnt “Tipico Casino”) er et datterselskab af Tipico Holding med registreret kontor i Malta, som tilbyder kasinospil på www.tipico.com og www.tipico.de. Tipico Casino har licens i Malta under den maltesiske spillemyndighed (MGA). Tipico Co. Ltd. har også en kasinolicens for Slesvig-Holsten (licensnummer IV 36-212-21-6.9).
 4. Tipico Services Ltd. (herefter benævnt “Tipico Services”) er et datterselskab med registreret kontor i Gibraltar, som tilbyder services til de operative virksomheder anført under I.2 og I.3. Denne virksomhed er din direkte, kontraktuelle partner og modtager af den kontraktuelle ydelse fra Kommissionspartner i relation til Kommissionsprogrammet.
 5. “Tipico-Gruppen” bruges herefter til at henvise til virksomhederne anført under I.1 til I.4.
 6. Du anerkender og godkender, at et andet medlem af Tipico-Gruppen kan opfylde de forpligtelser, som opstår grundet disse Generelle Betingelser for Deltagelse i visse områder. Du godkender også udtrykkeligt, at dette andet medlem af Tipico-Gruppen opfylder de nødvendige dele af forpligtelserne for at tilfredsstille betingelserne i denne Aftale, og at du har modtaget informationen fra os om, at dette er nødvendigt. Dog forbliver Tipico Services den eksklusive og eneste modtager af den kontraktuelle ydelse fra Kommissionspartneren.
 
 
 

III. Kommissionspartners generelle samtykkeerklæring

 
 1. Ved at godkende de Generelle Betingelser for Deltagelse på Kommissionsregistreringsformularen godkender du udtrykkeligt, at du er bundet af alle betingelser i denne Aftale og aftaler, som supplerer denne Aftale.
 2. Ved at godkende de Generelle Betingelser for Deltagelse på Kommissionsregistreringsformularen godkender du udtrykkeligt, at bestemmelserne 9 (1) og 9 (2) (elektronisk informationsbestemmelse) og 11 (1) (foretagelse af bestilling) for det europæiske e-handelsdirektiv 2000/31/EC (elektronisk handelsdirektiv 00/31/EC) gælder ikke for denne Aftale eller aftaler, som supplerer denne Aftale, og har ingen indflydelse på disse.
 3. Ved at godkende disse Generelle Betingelser for Deltagelse bekræfter du, at du har uafhængigt vurderet fordelen ved at markedsføre vores sider eller vores tjenester.
 4. Du anerkender, at spillelovgivning er underlagt forskellige regulativer og restriktioner fra land til land og fra føderationsstat til føderationsstat og fra by til by, samt at hasardspil og tilbud og ydelse af væddemålstjenester er fuldstændigt forbudt i nogle lande. Du bekræfter, at du har uafhængigt gennemgået og vil regelmæssigt gennemgå de love, som påvirker dine aktiviteter, og at du er sikker på, at din deltagelse i Tipicos Kommissionsprogram ikke bryder nogen gældende love eller regulativer.
 5. Du vil modtage kommission fra Tipico Services for din aktivitet som Kommissionspartner. Du er forpligtet på - også med hensyn til Tipico-Gruppen - at uafhængigt gennemgå, om din aktivitet som Kommissionspartner og kommissionsbetalingerne for denne udgør en aktivitet, som ligger under skattelovgivningen og udgør en indtægt, som skal oplyses til skattevæsnet på baggrund af de love, som gælder for dig individuelt, og ved at konsultere en skatterådgiver om nødvendigt. Tipico Services er ikke ansvarlige for dette og foretager ingen vurderinger omkring restriktioner eller rådgivning vedrørende beskatning eller skattelovgivning, især som svar på korresponderende forespørgsler. Derudover er du forpligtet på fuldt ud og uden undtagelse at opfylde alle forpligtelser, som vedører dig fra gældende finans- og skattelovgivning og andre sammenlignelige bestemmelser. Dette gælder især, men ikke eksklusivt for, registrerings-, notifikations-, informations- og betalingsforpligtelser.
 6. Du er ansvarlig for tab, som Tipico-Gruppen eller du lider grundet manglende overholdelse af retslige restriktioner og forbud.
 
 
 

IV. Konklusion og egentlig implementering af Kommissionsaftalen

 
 1. Tipico Malta har en “Kommissionsregistreringsformular” online på https://www.tipico.com/en/affiliate-program/registration/. For at blive Kommissionspartner hos Tipico-Gruppen skal du udfylde denne online og acceptere disse Generelle Betingelser for Deltagelse, alle supplerende aftaler og Generelle Vilkår og Betingelser for Tipico Malta og Tipico Casino. Dette gøres ved at klikke og afkrydse den relevante kasse. Fra et juridisk synspunkt udgør det at afsende Registreringsformularen et tilbud om at færdiggøre Aftalen med Tipico Services. Ved modtagelse af Registreringsformularen eller ved modtagelse af det nødvendige eller anmodede bevis vil Tipico Services efter eget skøn beslutte, om tilbuddet accepteres eller afvises. Der findes ingen rettighed til at deltage i Kommissionsprogrammet. Beslutningen er endegyldig og vil blive sendt til dig via e-mail.
 2. Du er forpligtet på at oplyse præcis, komplet information, når du udfylder Kommissionsregistreringsformularen, især ved nævnelse af anvendt(e) domæne(r) og på at opdatere denne information øjeblikkeligt og uden henvendelse om at gøre dette, hvis denne ændrer sig helt eller delvist.
 3. Det er en ufravigelig nødvendighed for at deltage i Kommissionsprogrammet, at du har en bankkonto hos en bank med ophold i det land, hvor du befinder dig (registreret kontor eller filial). Du kan ikke modtage en bekræftelse på at blive Kommissionspartner, medmindre og indtil du har opfyldt denne betingelse.
 4. Tipico Maltas politikker forbyder og forhindrer hvidvask af penge såvel som aktiviteter, der behjælper hvidvask af penge eller som finansierer terrorisme eller kriminelle aktiviteter. Disse politikker vil blive gennemgået og revideret ved passende interval. Kommissionspartneren skal overholde disse politikker under udførelse af sine aktiviteter. Tipico Services vil bekræfte din identitet som Kommissionspartner ved at bruge de informationer, som du har givet, og ved at indhente informationer fra offentlige kilder og data. Du giver udtrykkeligt dit samtykke til det.
 5. Tipico Services forbeholder sig retten til at anmode om yderligere informationer og data fra dig til at bekræfte din identitet og implementere Aftalen, så længe dette anses for nyttigt og/eller påkrævet af lovgivningen. I denne henseende godkender du udtrykkeligt at afgive det anmodede bevis øjeblikkeligt, når du anmodes herom. Du anerkender, at Tipico Services har ret til at afvise Kommissionsanmodninger og/eller tilbageholde betalinger, hvis beviset ikke gives timeligt eller hvis kun utilstrækkeligt bevis gives. Som eksempel er godkendte bevistyper for naturlige personer: en kopi af et gyldigt pas, en kopi af en gas-, vand- eller elregning og en kopi af et kontoudtog, som identificerer kontoejeren. Som eksempel er godkendte bevistyper for virksomheder: en kopi af erhvervscertifikat, associationsbeviser (eller tilsvarende dokument), skatteudtalelse, fuldmagt og information omkring identiteten af den økonomiske ejer af virksomheden og identiteten af den bestyrende direktør af virksomheden såvel som et kontoudtog, som identificerer kontoejeren.
 6. Sammen med bekræftelsen på tiltrædelsen af Aftalen via e-mail vil du også modtage login-oplysninger for din Kommissionskonto. Du kan få adgang til dette adgangskodebeskyttede område via en Kommissionskonto på www.tipico.com. Kommissionskontoen giver dig adgang til marketingsmaterialer og dine kommissionsudtalelser. Væddemål kan ikke foretages og kasinospil kan ikke spilles via Kommissionskontoen.
 7. Hvis du er en rådgiver, manager, personalemedlem, bestyrende direktør eller repræsentant for Tipico-Gruppen eller en af dens partnere, eller hvis du arbejder som leverandør eller producent, må du kun deltage i Kommissionsprogrammet og bruge siderne, direkte eller indirekte, i det omfang som er nødvendigt for din aktivitet som ansat hos Tipico-Gruppen. Familiemedlemmer til ansatte hos Tipico-Gruppen er heller ikke godkendte til at deltage i Partnerprogrammet eller bruge en af siderne, direkte eller indirekte. I denne sammenhæng skal betegnelsen "familiemedlem" (hvilket ikke er udtømmende) især forstås som forældre, ægtefæller, søskende, børn og partnere. For klarhedens skyld oplyses man om, at regulativet anført under sektion IV.6. er valgfrit og kan frasiges gennem en særlig aftale.
 8. Tipico Services tiltræder denne Aftale på baggrund af design og indhold på Kommissionspartnerens hjemmeside på dagen for tiltrædelsen af denne Aftale.
 
 
 

V. Emnet for Kommissionsaftalen

 
 1. Ud fra denne Aftale yder du marketingstjenester som en uafhængig, kontraktbaseret part. Ingen af parterne fungerer som agent, repræsentant eller partner for den anden part, respektivt. Du har ikke ret, autoritet eller repræsentationsfuldmagt til at tiltræde kontrakter eller påtage dig forpligtelser eller ansvar af nogen art for Tipico-Gruppen eller på Ticipo-Gruppens vegne eller på nogen anden måde indgå bindende aftaler. Du godkender herved dette udtrykkeligt. For klarhedens skyld oplyses man om, at regulativet anført under sektion V.1 afsnit 1 og 2 er valgfrit og kan frasiges gennem en særlig aftale.
 2. Formålet med Aftalen er et marketingspartnerskab, som ikke er eksklusivt for nogen part.
 3. Forpligtelserne og rettighederne som opstår under dette marketingspartnerskab er nærmere beskrevet forneden under punkt V. og VI.
 4. Intet delejerskab, repræsentationsret, eksklusiv forpligtelse, fællesinvestering, franchise-aftale eller arbejds- eller ansættelsesforhold overhovedet eksisterer mellem dig og Tipico-Gruppen i forhold til denne Aftale. For klarhedens skyld oplyses man om, at ingen af parterne er autoriserede til at binde den anden part (inklusiv via repræsentation eller garanti, påtage sig forpligtelser eller ansvar og/eller udøve rettigheder eller fuldmagt), medmindre dette udtrykkeligt godkendes i disse Generelle Betingelser for Deltagelse.
 
 
 

VI. Tipico-Gruppens rettigheder og forpligtelser

 
 1. Tipico Services giver dig adgang til dit adgangskodebeskyttede område via din Kommissionskonto. I det adgangsbeskyttede område finder du alle marketingsmaterialer og nødvendige oplysninger til korrekt implementering. Dette inkluderer bannere, grafik, tekst og andre marketingsmaterialer. Du får også adgang til al kommissionsrelateret indtægtsdannelse i henhold til Aftalen for dig.
 2. Så længe Aftalen varer, giver Tipico Services dig en genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at bruge Tipico-Gruppens marketingsmaterialer med det formål at opfylde dine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Tipico Services har ret til at ændre eller begrænse marketingsmaterialerne når som helst med øjeblikkelig effekt eller forsyne nye marketingsmaterialer.
 3. Tipico Services betaler alle omkostninger for den grafiske kreation og design af alle de marketingsmaterialer, som leveres. Du betaler omkostningerne for implementeringen af marketingsmaterialerne.
 4. Tipico Services registrerer alle kunder, som er anskaffet ved at bruge de offentliggjorte marketingsmaterialer og de indtjente indtægter fra dem gennem den tildelte Kommissions-id (tracker) og beregner nettoindtægten. Tipico Services giver dig - så vidt muligt - månedlig statistik og yder alle kundetjenester associeret med at behandle transaktioner.
 5. De Generelle Vilkår og Betingelser for Tipico Malta og Tipico Casino gælder for de kunder, som anskaffes. Tipico Malta og Tipico Casino er ikke forpligtede på at acceptere en anskaffet kunde og kan også vælge at lukke mulige spillerkonti når som helst og efter eget skøn. Tipico Malta har også ret til at afvise specifikke væddemål foretaget af kunden eller begrænse mængden deraf.
 6. Tipico Services forbeholder sig også retten til at at lejlighedsvis kontakte dig via e-mail for at informere dig om kampagner, ændringer til Betingelser for Deltagelse eller med anden information, som er vigtig for dig. Medmindre du skriftligt erklærer andet til os, vil vi formode, at du godkender at deltage i sådanne kampagner, hvorved betingelserne for disse kampagner er del af den gældende betalingsplan og denne Standardaftale, så længe kampagnerne varer.
 7. Ændringer på din hjemmeside, især i forhold til dets indhold og andre marketingsmaterialer, kræver skriftlig godkendelse forud fra Tipico Services. Sådanne tiltag skal rapporteres mindst to uger før de implementeres.
 8. Tipico Services forbeholder sig også retten til at bruge alle tilgængelige metoder til at blokere, begrænse, fjerne eller tilbagetrække specifikke nye kunder, indskud eller spillemønstre på din tracker efter eget skøn eller for at forhindre registrering af potentielle ny kunder og/eller kommissionspartnere for at reducere antallet af falske, uprofitable transaktioner eller af nogen anden årsag. Tipico Services kan hverken forsikre om eller garantere en konstant sammenhængende anvendelse og/eller succes af tiltag mod svindel.
 9. Du anerkender, at Tipico Services må indgå marketingsaftaler med andre partnere når som helst (direkte eller indirekte), hvor betingelserne kan, men ikke nødvendigvis skal, være anderledes end dem i denne Aftale, og at disse andre partnere kan være aktive i lignende forretningsbrancher som dig eller endda være i konkurrence med dig. Du anerkender, at Tipico Services kan efter eget skøn omdirigere elektronisk trafik og brugere fra en side til en anden online side, som virker passende, uden at dette giver anledning til finansielle krav fra din side af.
 10. Tipico Services forbeholder sig retten til at udføre regelmæssige tjek af din hjemmeside og dennes ydelse. Du giver dit samtykke til dette.
 
 
 

VII. Kommissionspartnerens rettigheder og forpligtelser

 
 1. Ved at implementere marketingsmaterialerne på din hjemmeside tillader du, at dine brugere har direkte adgang til www.tipico.com eller et andet Tipico-domæne såsom www.tipico.de ved at klikke på det tilsvarende symbol, så de kan åbne en konto og bruge den til at foretage væddemål og deltage i kasinospil eller andre væddemål og spil.
 2. Du driver din hjemmeside i eget navn og er ikke begrænset i dit ejerskab. Hvis du sælger de(t) domæne(r), som nævnes i registreringsprocessen eller tilføjet i løbet af denne Aftale, skal du informere Tipico Services om dette øjeblikkeligt.
 3. Ved at inkorporere de marketingsmaterialer, som tilbydes som led i Kommissionsprogrammet, på din hjemmeside, promoverer du siderne tilhørende Tipico Malta såvel som Tipico Casino og tiltrækker potentielle kunder. Du er som den eneste ansvarlig for indholdet, typen og metoden af disse marketingsaktiviteter. Alle marketingsaktiviteter skal overholde professionelle krav, opfylde relevante bestemmelser og love (deriblandt love vedrørende indhold og type for reklame- eller marketingskampagner) og tilfredsstille betingelserne i denne Aftale. Tipico Services vil bekræfte dette ved regelmæssigt interval. I denne sammenhæng er Tipico Services især berettiget til at anmode om forklaringer og indsendelse af yderligere dokumentation fra Kommissionspartneren.
 4. Kun den nyeste udgave af marketingsmaterialerne, som tilbydes af Tipico Services, må bruges til dine marketingsaktiviteter. Marketingsmaterialerne eller varemærkerne på ikke ændres på nogen måde uden skriftlig tilladelse forud fra Tipico Services. Du er forpligtet på kontinuerligt at bruge marketingsmaterialerne og kun i overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale, enhver politik udgivet på vores hjemmeside og med relevante love.
 5. Du er ansvarlig for korrekt, teknisk integration af de ydede marketingsmaterialer. Du må kun bruge de marketingsmaterialer, som ydes til dig som Kommissionspartner. Ellers er der ingen garanti for korrekt registrering og afregning for de anskaffede kunder samt deres foretagne væddemål og spillede spil.
 6. Du er også forpligtet på at overholde bestemmelserne i marketingsretningslinjerne for den tyske statsspilstraktat (Glücksspielstaatsvertrag, GlüStV) og regulativer vedrørende dem (f.eks. Sektion 21 (3) GlüStV eller muligvis i hver enkelt sag gældende, sammenlignelige regler). Reklamer må ikke, blandt andet, være vildledende; eksempelvis må de ikke forsøge at give et forkert indtryk af chancerne for at vinde. Derudover må de ikke være henvendt mod mindreårige.
 7. Du er også ansvarlig for udviklingen, driften og vedligeholdelsen af din hjemmeside og for alle materialer, som findes på din hjemmeside. Du er ansvarlig for at sikre, at din hjemmeside ikke indeholder materialer med vold, seksuelt eksplicit indhold, diskriminerende udtalelser eller henvisninger til race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder. I denne henseende skal du sikre og holde Tipio-Gruppen ansvarsløs når som helst ved første anmodning.
 8. Du bekræfter hermed udtrykkeligt, at det viste materiale på din hjemmeside ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder eller bryder lovgivningen - inklusiv men ikke begrænset til ophavsret og varemærkelovene og generel ret til privatliv - på nogen måde. Du bekræfter også, at materialet vist på din hjemmeside ikke er stødende eller æreskrænkende eller ulovligt på nogen anden måde. Du vil også sikre og holde Tipico-Gruppen ansvarsløs når som helst ved første anmodning i denne henseende.
 9. Det er alene dit ansvar at betale skat for betalinger, som udstedes til dig. Du er også ansvarlig for at overholde alle relevante love og bestemmelser omkring indkomstskat og lignende skatter, som skal betales på indtjeninger, du får takket være denne Aftale. Samme gælder for fradrag af indkomstskat og social forsikringsbidrag for afhængige ansatte, hvis sådanne er gældende. Hvis moms eller anden salgsskat skal betales, er du forpligtet på at opfylde alle relevante love og bestemmelser i denne henseende, at opkræve skatten og betale den i det land, hvor tjenesterne ydes, hvorved alle betalinger udstedt til dig allerede vil indeholde moms eller salgsskat. Du godkender herved udtrykkeligt, at Tipico Services må bekræfte din opfyldelse af alle skattelove, som måtte gælde vedrørende din aktivitet som Kommissionspartner og resulterende salg og indtægt. Derudover accepterer du og påbegynder samtidig at opfylde alle skattelove, som er gældende for dit forretningsforhold med Tipico-Gruppen og resulterende salg og indtægt; eksempelvis at prompte, fuldt ud og præcist indsende alle deklarationer, som er nødvendige fra et juridisk standpunkt ("Opfyldelse Af Skattepligt"). Efter en relateret anmodning fra Tipico Services skal du øjeblikkeligt skriftligt besvare alle forespørgsler fra Tipico vedrørende Opfyldelse Af Skattepligt og vedlægge alle nødvendige dokumenter.
 10. Du er forpligtet på at informere Tipico Services om enhver ændring i navnet på din hjemmeside eller integrationen af yderligere banner på hjemmesider, som Tipico Services hidtil ikke var klar over. En ændring i url-adressen på din hjemmeside udgør ikke en ændring af Aftalen og påvirker ikke dine rettigheder og forpligtelser, som opstår grundet denne Aftale.
 11. Du er forpligtet på at opfylde relevante love og politikker, som Tipico-Gruppen gør dig bekendt med, eller som du på anden vis er bekendt med, som omhandler hvidvask af penge og/eller udbytte af kriminelle aktiviteter.
 12. Du forbydes fra at give venner, rådgivere, repræsentanter, familiemedlemmer eller ansatte adgang til din konto. Det er ikke tilladt at falsk øge indtjeningen, som udbetales på dig, eller forårsage skade på Tipico på nogen anden vis. Det samme gælder for tilfælde af såkaldt bud på brands eller kapring af reklamer (manipulering af adWord-reklamering). Krænkelse af denne bestemmelse vil blive anset som bedragerisk aktivitet og kan føre til opsigelse af Aftalen og tilbagebetaling af bestemmelsen.
 
 
 

VIII. Kommercielle ejendomsrettigheder

 
 1. Ved tiltrædelse af Aftalen vil du opnå en ikke-overførbar rettighed, som kan opsiges når som helst, til at bruge de ydede marketingsmaterialer til at oprette links til hjemmesiden www.tipico.com eller et andet domæne, respektivt. Den tildelte licens vil i denne henseende automatisk udløbe, når Aftalen opsiges.
 2. Du anerkender, at Tipico-Gruppen besidder alle intellektuelle ejendomsrettigheder til marketingsmaterialerne, servicerne, siden og varemærkerne. Enhver brug af domænenavne, signaturfunktioner eller mærkevarenavne, som indeholder Tipico-Gruppens varemærker eller kunne føre til forvirring grundet lighed med Tipico-Gruppens varemærker (ved at afvige fra betingelserne i denne Aftale) er ikke tilladt og vil anses for at være bedragerisk aktivitet, medmindre det er i forvejen blevet skriftligt godkendt af Tipico Services. For eksempel, men uden at være begrænset til dette, må du ikke registrere domænenavne, som indeholder Tipico-Gruppens varemærker eller bruger varemærker, som kunne føre til forvirring grundet lighed med disse varemærker. Du anerkender, at din brug af disse varemærker, deriblandt brugen af et domænenavn, som indeholder disse varemærker eller kunne føre til forvirring grundet lighed med disse varemærker, kan tillades af Tipico-Gruppen efter eget skøn og kun til fordel for Tipico-Gruppen, uden at du opnår nogen form for ret til Tipico-Gruppens varemærker gennem sådan (uautoriseret) brug. Det er ikke tilladt at registrere eller forsøge at registrere varemærker eller mærkevarenavne, som indeholder Tipico-Gruppens varemærker eller kunne føre til forvirring grundet lighed med Tipico-Gruppens varemærker, hvoraf du er ejeren eller som kontrolleres af dig.
 3. Medmindre du har fået skriftligt samtykke forud, er det ikke tilladt at tildele i en retssal inden for ansvarshavelse, deriblandt en trustee-erklæring eller lignende, rettigheder i henhold til denne Aftale, en underlicens eller anden aktivitet af denne slags, eller tildele forpligtelser, som opstår fra denne Aftale, inden for omfanget af en underkontrakt eller lignende. Ingen tildeling foretaget af dig, som krænker denne klausul, har juridisk gyldighed til at overføre nogen rettigheder overhovedet til overførselsmodtager.
 4. Du anerkender og godkender, at den tracker, som tildeles dig, er til dit eksklusive brug og at du ikke må tildele eller udlicitere nogen tracker-id, bonuskoder eller fortjenester til tredjeparter, medmindre Tipico Services har givet skriftlig tilladelse til dette forud.
 
 
 

IX.  Kommission

 
 1. Du vil modtage præstationsbaseret kommission for din implementering af marketingsmaterialerne. Dette beregnes baseret på nettoindtægten fra nye kunder til Tipico Malta- eller Tipico Casino-hjemmesiden, som anskaffes af dig. Nyligt anskaffede kunder er alle kunder, som er tildelt til din tracker og: 
  1. overholder alle andre kvalifikationskriterier, som Tipico-Gruppen aktuelt eller i fremtiden udspecificerer; 
  2. ikke tidligere har været registreret som kunde hos os; 
  3. accepteres som spillere under den gældende registreringsproces eller identitetsbekræftelsesproces og 
  4. udfører handlingerne anført under b) til d) inden for 180 (ethundredogfirs) dage af registrering på hjemmesiden via et sporings-url.
 2. Nettoindtjeningen beregnes baseret på individuelle forretningsopdelinger som følger: 
  1. Sportsvæddemål: Væddemål foretaget hos Tipico Malta minus distribueret profit, annullerede væddemål, refunderinger, uddelte kundebonusser, særlige betalinger, omkostningerne for betalingsinterface og tab fra tilbagebetalinger i tilfælde af betalinger via kreditkort, andre former for betalingsinterface og skatter. 
  2. Kasino: Spilleoverskuddet minus distribueret profit, tab fra tilbagebetalinger i tilfælde af betalinger via kreditkort, andre former for betalingsinterface, spilgebyrer, tildelte kundebonusser, omkostninger ved betalingsinterface og en andel af licensgebyrerne, som betales af Tipico Casino Ltd. til kasinoleverandøren. 
 3. I Tyskland er væddemål foretaget af kunder, som midlertidigt eller almindeligvis er bosiddende i den tyske republik, underlagt beskatning af det tyske skattevæsen, fastlagt som 5 % af den samlede indsats. Såkaldte væddemålsafgifter opkræves også i andre lande, hvor Tipico Malta har licenser. Du er som Kommissionspartner underlagt disse skatter ligesom Tipico Malta, f.eks. gældende i Danmark, Belgien, Østrig og Italien.
 4. Kommissionens størrelse afhænger af det respektive beløb på den samlede nettoindtægt for kunderne til hjemmesiden www.tipico.com eller et andet Tipico-domæne, som er blevet anskaffet af dig. De respektive, gældende procentsatser er anført på Tipico Kommissionshjemmeside. Tipico Services forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst til procentsatserne og individuelle arrangementer via kontraktændringsproceduren.
 5. Kommissionen beregnes i slutningen af måneden og krediteres til din Kommissionskonto eller via direkte bankoverførsel til den bankkonto, som er anført på din Registreringsformular den 20. i den følgende måned, sålænge en minimumssum på 20,00 EUR er blevet genereret. Hvis denne minimumskommission ikke er blevet genereret på en måned, mistes kravet på kommission. Afregningen finder sted via proceduren kreditnota.
 6. Kommissionen, som krediteres til din Kommissionskonto, frigives til betaling gennem en ansøgningsformular, hvor forskellige betalingsmetoder er tilgængelige. For at undgå misforståelser skal det erklæres, at betaling via Neteller og Skrill ikke er muligt. Betaling foregår alene i euro. Du skal betale bankomkostningerne, som opstår ved overførsel og/eller annullering af modtagerbanken grundet ufuldstændig eller forkert information. Tipico Services forbeholder sig retten til at tilbageholde enhver betaling til dig, hvis ufuldstændige og/eller forkerte bankoplysninger er blevet oplyst, hvis undersøgelser er i gang eller hvis der er risiko for svindel.
 7. Som Kommissionspartner er du forpligtet til at oplyse dine bankoplysninger fuldt ud til Tipico Services som en del af registreringsprocessen. Banklandet - det land, som den kontobestyrende bankfilial er beliggende i - skal være den samme som Kommissionspartnerens hjemland. *Hjemlandet* for Kommissionspartneren er det land, hvor denne har sin reelle bopæl eller bedømmes til at bo i tilfælde af en naturlig person (se Sektion 8 og 9 i den tyske finanslovgivning), eller i tilfælde af en virksomhed (især en virksomhed med begrænset ansvar), en gruppering af individer (især GbR, OHG, KG) eller aktiver, landet hvori det registrerede kontor bedømmes til at være ifølge lov, associationsartikler, statutter, informationsakter eller lignende. Som Kommissionspartner er du forpligtet på at informere Tipico uden henvendelse om enhver ændring i dine bankoplysninger - især banklandet - eller dit hjemland.
 8. Kommissionen kompenserer fuldt ud alle dine tjenester og udgifter; der kan kun være et krav om kompensation af udgifter og omkostninger, især for yderligere marketingsaktiviteter, hvis Tipico Services har skriftligt hyret dig til at udføre disse.
 9. Alle yderligere krav på kommission udløber, når Aftalen opsiges. Men afvigende reguleringer er tilladt.
 
 
 

X. Varighed og opsigelse af Aftalen

 
 1. Denne Aftale træder i kraft den dag, hvor din registrering i Kommissionsprogrammet er accepteret, og vil fortsat være gyldig indtil den dag, hvor du eller Tipico Services informerer den anden, respektive part skriftligt om opsigelse af Aftalen.
 2. Du kan opsige denne Aftale øjeblikkeligt og uden at oplyse om grunden herom ved at sende en opsigelsesnotits via e-mail til affiliate@tipico.com med emnet “Notice of Termination TIPICO Affiliate Program”. Ved opsigelse af denne Aftale afsluttes også din deltagelse i Kommissionsprogrammet.
 3. Tipico Services kan opsige denne Aftale eller særlige trackers (og derved ikke Aftalen i dens fulde udstrækning) når som helst og uden at oplyse om grunden herom ved at sende dig en opsigelsesnotits via e-mail. For at gøre dette vil Tipico Services bruge den e-mailadresse, du har oplyst. Hvis Aftalen opsiges i sin fulde udstrækning, vil Tipico Services også have retten til automatisk at deaktivere inaktive trackers. Ved opsigelse af denne Aftale vil du ikke modtage nogen yderligere Kommissionsandele overhovedet. Hvis en særlig tracker deaktiveres, vil du ikke modtage yderligere Kommissionsandele via denne tracker; dette vil dog ikke påvirke dine andre trackers funktionalitet. Så snart suspensionen er hævet, vil de tilbageholdte Kommissionsandele blive betalt i henhold til denne klausul.
 4. Hvis ingen indtægt er tildelt til din Kommissionskonto, vil denne Aftale og din deltagelse i Kommissionsprogrammet bliver opsagt øjeblikkeligt. I denne sammenhæng betyder "ingen indtægt", at du ikke har anskaffet nogen nye kunder i mindst trehundredeogfemogtres (365) dage.
 5. Tipico Services forbeholder sig retten til at opsige Aftalen efter eget skøn og til at blokere din Kommissionskonto, hvis man har rimelige årsager til at formode at: 
  1. din hjemmeside er designet på en sådan måde, at der er risiko for, at den forveksles med hjemmesiden www.tipico.com eller et andet domæne, eller giver det indtryk, at din hjemmeside fuldt ud eller delvist drives af Tipico-Gruppen. Uden skriftlig tilladelse forud er det ikke tilladt at markedsføre Tipico-Gruppens tjenester og varemærker. 
   1. på hjemmesider, hvor Tipico-Gruppen markedsfører siden/siderne; 
   2. via internetsøgemaskiner, som Tipico-Gruppen bruger til at markedsføre siden/siderne; 
   3. på en måde, som fører til konkurrence med Tipico-Gruppen omkring markedsføring af siden/siderne eller 
   4. i situationer, hvor Tipico Services udtrykkeligt har anmodet dig om at stoppe dine marketingsaktiviteter. 
  2. du bruger navnene på Tipico eller andre mulige designationer eller varemærker tilhørende Tipico-Gruppen udover til at integrere marketingsmaterialerne på din egen hjemmeside. I så fald skal du i særdeleshed fraholde dig fra at bruge designationer eller design, som er meget lig Tipico-Gruppens. 
  3. du tilbyder kunderne godtgørelser, bonusser, rabatter eller andre erkendtligheder for at registrere på hjemmesiden www.tipico.com eller andre domæner. 
  4. du viser reklamer eller andet kommunikationsindhold på din hjemmeside, som ulovligt eller illegalt indeholder forkert information, som kan være skadeligt for Tipico-Gruppens forretninger. 
  5. du deltager bevidst i distributionen af uønskede reklamer (f.eks. spam). 
  6. hvis du ikke overholder retningslinjer for og krav til overensstemmelse med programmet, som disse løbende defineres af Tipico-Gruppen. 
  7. din hjemmeside, eller dele af den, viser sig at være upassende. Sider, som anses for at være upassende, inkluderer men er ikke begrænset til dem, som er rettet mod personer under 18 år, indeholder pornografi eller andre ulovlige, seksuelle handlinger, promoverer vold, promoverer diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder, promoverer ulovlige aktiviteter, krænker intellektuelle ejendomsrettigheder eller krænker reklameregulativer eller regelsæt for opførsel. 
  8. du øger din kommission på bedragerisk vis. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, uægte opførsel, såsom oprettelsen af væddemålskonti med falske oplysninger og udnyttelse af marketingskampagner. 
  9. du har givet eller giver ufuldstændige eller forkerte informationer under eller vedrørende din registrering.
 6. Opsigelse af aftalen vil have følgende konsekvenser: 
  1. Du skal fjerne alle former for marketingsmaterialer fra Tipico-Gruppen fra dine sider og deaktivere alle links til Tipico-sider, og du må ikke længere reklamere for Tipico-Gruppens sider. Alle rettigheder og licenser tildelt til dig inden for omfanget af denne aftale udløber med øjeblikkelig virkning. 
  2. Du skal tilbagelevere al fortrolig information, deriblandt kopier, som er i din besiddelse eller i din varetægt, og øjeblikkeligt ophøre med al brug af varemærker og marketingsmaterialer fra Tipico-Gruppen. Du har ingen tilbageholdelses- eller appelret. 
  3. Tipico Services forbeholder sig retten til at afgøre efter eget skøn, hvorvidt trackers skal forblive aktive eller omdirigeres eller deaktiveres, uden at dette giver forpligtelse til at foretage betalinger til dig for spillere, som derefter bliver nye kunder. 
  4. Bestemmelserne i disse Generelle Betingelser for Deltagelse, som er nødvendige eller kan blive nødvendige for at fortolke og implementere denne aftale, er stadig trådt i kraft efter, at denne aftale opsiges eller udløber.
 7. Tipico Services er forpligtet på at beregne og udbetale den forfaldne kommission på nettoindtægter den 20. i følgende måned. Tipico Services har ret til at tilbageholde udestående kommission i forhold til ethvert af dine krav. Efter opsigelse af denne Aftale vil du ikke modtage nogen yderligere kommission eller anden betaling fra Tipico Services.
 
 
 

XI. Fortrolighed

 
 1. Al information indsamlet fra dette samarbejde skal behandles som fortroligt og må ikke bruges til dit eget kommercielle formål eller til andre formål, enten direkte eller direkte, eller afsløres for tredjeparter.
 2. Dette gælder ikke for information, som er almindelig kendt. De kontraktuelle partnere har ret til at afsløre information til personer, som har tavshedspligt, hvis dette påkræves af dem i retten eller hvis de har en juridisk forpligtelse til at afsløre informationen.
 3. E-mailadresser og alle interne brugerdata må kun bruges til interne formål. Du er forpligtet på at overholde de aktuelle udgaver af bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslov [Datenschutzgesetz] og databeskyttelsesregulativerne i den tyske telekommunikationslov [Telekommunikationsgesetz].
 4.  
 
 
 

XII. Garanti og ansvar

 
 1. Tipico Services accepterer ingen garanti eller ansvar overhovedet, hverken udtrykkeligt eller implicit (uanset om dette er baseret på juridiske bestemmelser eller andet grundlag) i forhold til partnerprogrammet, Tipico-Gruppens sider eller indhold, produkter eller tjenester, som tilbydes via siderne eller associeres med dem, eller i forhold til at siderne, hjemmesiderne, systemet, netværket, Tipico-Gruppens software eller hardware (deriblandt det, som leveres af tredjeparts leverandører) er uden defekter eller har uafbrudt funktionalitet, eller i forhold til kvaliteten, egnethed til et specifikt formål eller egnethed til ovenstående formål (delvist eller fuldt ud). Medmindre andet er anført i disse Generelle Betingelser for Deltagelse, er alle garantier, former for ansvar og implicitte betingelser herved frasagt i den maksimalle udstrækning, som loven tillader. Derudover er hverken Tipico Services eller leverandøren forpligtet på at gøre redundante systemer, netværk, software eller hardware tilgængeligt.
 2. Ansvar for intention og grov forsømmelse er begrænset til Tipico Services' juridiske repræsentanter og deres agenter.
 3. Tipico-Gruppens forpligtelser i henhold til denne Aftale danner ikke grundlag for nogen personlige forpligtelser overhovedet for de ansatte, managers, administrerende direktører, ejere, leverandører af sider og tjenester eller repræsentanter, som ikke er en del af disse Generelle Betingelser for Deltagelse. Medmindre andet er beskrevet i disse Generelle Betingelser for Deltagelse, er Tipico-Gruppen ikke ansvarlig for direkte, indirekte, særlig, hændelig eller efterfølgende tab, kompensation for tab, skader eller tab af nogen art (uanset om Tipico Services tidligere har angivet muligheden for tab), deriblandt tab af forretning, data eller profit. Ansvar, som opstår fra denne Aftale i tilfælde af kontraktbrud, uautoriserede handlinger (deriblandt forsømmelse), et brud på juridiske bestemmelser eller anden årsag er begrænset til direkte tab, og vil ikke overstige det indtægtsbeløb, som du har opnået, og som skal udbetales til dig, via de(n) side(r), som striden relaterer til i de sidste seks (6) måneder fra den begivenhed, som giver årsag til ansvar. Ingen regulering af disse Generelle Betingelser for Deltagelse fritager de kontraktuelle parter fra deres ansvar eller begrænser dette i tilfælde af død eller personskader, som forårsages af forsømmelse begået af den relevante part eller svindel. Hvis Aftalen opsiges, før der er gået seks måneder, vil den hidtil udbetalte kommission være bestemmende for beregningen af tab.
 4. Du skal holde Tipico-Gruppens repræsentanter, ansatte, administrerende direktører og managers ansvarsløse for, såvel som forsvare og beskytte dem imod, omkostninger, tab, skaber, ansvar, krav og udgifter (deriblandt juridiske udgifter), som direkte eller indirekte opstår som resultat af, at disse Generelle Betingelser for Deltagelse brydes af dig.
 5. Uden at dette har nogen påvirkning på Tipico Services' andre rettigheder eller krav i henhold til denne aftale eller på anden vis, har Tipico Services retten til at modberegne betalinger, som ellers skulle udbetales til dig i henhold til denne aftale mod dit ansvar over for Tipico Services, deriblandt krav fra Tipico Services henvendt mod dig, som opstår grundet et brud på denne aftale fra din side.
 
 

XIII. Justering af de Generelle Betingelser for Deltagelse

 
 1. Tipico Services forbeholder sig retten til at justere regulativerne i disse Generelle Betingelser for Deltagelse efter eget skøn når som helst, og 
  1. at underrette dig om justeringerne via e-mail eller 
  2. offentliggøre den nye udgave af aftalen på Tipico Maltas hjemmeside.
 2. Justeringer, som er nødvendige for at undgå bedrageriske aktiviteter eller rette kontraktuelle fejl, træder i kraft på datoen for offentliggørelse eller afsendelse af en notifikation (hvad end der sker først).
 3. Ellers vil alle justeringer til denne aftale træde i kraft 14 (fjorten) dage efter offentliggørelse eller afsendelse af en notifikation (hvad der end sker først). Du er ansvarlig for at besøge hjemmesiden regelmæssigt og sikre, at du er bekendt med den nyeste udgave af de Generelle Betingelser for Deltagelse. Hvis specifikke justeringer ikke er acceptable for dig, har du ret til at opsige det kontraktuelle forhold. Din fortsatte brug af programmet efterfølgende notifikation eller udløb af denne periode på 14 (fjorten) dage vil anses for at være din bindende godkendelse af justeringerne.
 4. Tipico Services forbeholder sig også retten til at tildele alle rettigheder og forpligtelser under denne aftale til en anden virksomhed, som tilhører Tipico-Gruppen. Du vil blive informeret om dette prompte.
 5. Enhver justering eller tilføjelser til denne aftale skal foretages skriftligt. Ingen yderligere mundtlige aftaler er indgået.
 
 

XIV.  Andre bestemmelser

 
 1. Den juridiske domsmyndighed for disse Generelle Betingelser for Deltagelse (deriblandt alle udgaver og justeringer) er Gibraltar. Denne Aftale bestyres alene efter Gibraltars lovgivning med udelukkelse af enhver konflikt med andre love. For at bilægge en strid eller afgøre usikkerheder, som har årsag i denne Aftale eller implementeringen heraf, godkender du uigenkaldeligt at være eksklusivt underlagt domsmyndigheden i Gibraltar og frasiger dig enhver indsigelse mod rettergang i denne domsmyndighed eller andre domsmyndigheder, som opstår fra rettergangen.Intet i denne regulering begrænser Tipico Services' ret til at indlede et søgsmål mod dig i enhver anden domsmyndighed, ej heller vil indledningen af søgsmål i en eller flere gyldige retsmyndigheder gøre yderligere søgsmål i en anden domsmyndighed umuligt, uanset om dette sker samtidigt eller ej.
 2. Så vidt muligt vil alle bestemmelser i denne aftale blive fortolket således, at de træder i kraft og er gyldige i overensstemmelse med gældende lovgivning. Skulle det blive bekendt, at dele af denne aftale er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i overensstemmelse med gældende lovgivning, kun den påvirkede del af aftalen være trådt ude af kraft. Gyldigheden og muligheden for at håndhæve de andre dele af denne aftale påvirkes ikke.
 3. Disse Generelle Betingelser for Deltagelse er tilgængelige online på tysk og på engelsk. Hvis der er afvigelser imellem de forskellige sprogudgaver af denne aftale, vil den tyske udgave være afgørende.
 
 

Udgave 8.2
Trådt i kraft 14. september 2015

Tipico Services Ltd.
Bestyrelsen

Tipico Co. Ltd.
Bestyrelsen

Tipico Casino Ltd.
Bestyrelsen

Tipico Holding Ltd.
Bestyrelsen

© 2004 - 2016 Tipico Co. Ltd.

 
 
 
Vent venligst ...
Denne proces kan ikke afbrydes.
delayimage
v5.83.0b351 - w53